Zwakstroom

Met zwakstroom bedoelen we elektrotechnische installaties met lage spanning (minder dan 24 volt). Zwakstroom is niet gevaarlijk voor de mens en dier. Zwakstroom is alleen enorm gevoelig voor storingen. Denk bijvoorbeeld aan data installaties, intercom systemen en domotica. In Nederland dienen laagspanningsinstallaties te voldoen aan de laagspanningsrichtlijn. Dit kan o.a. door middel van de norm NEN 1010. Dit houdt in dat de installatie zodanig afgeschermd en veilig uitgevoerd moet zijn dat bij normaal gebruik geen gevaarlijke situaties (zoals bijvoorbeeld elektrocutie) voor mens en dier mag optreden. De bedrijfsvoering – het veilig werken met, aan of nabij laagspanningsinstallaties – wordt beschreven in de norm EN-50110. In Nederland worden deze aangevuld met de norm NEN 3140.

 service

Onze monteurs voldoen aan alle eisen om zwakstroom te installeren. Onze werkwijze is veilig, snel en uiterst vakkundig. Er worden afspraken gemaakt over de gewenste werkzaamheden. Tijdens de installatieprocedure zult u zo weinig mogelijk last hebben van de werkzaamheden. Ook kunnen wij u voorzien van reserve stroom. Voor informatie over zwakstroom en over welke veiligheidseisen hier aan verbonden zijn kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij adviseren u graag over de uitvoering en de voorbereidingen indien dit nodig is.